Në kuadër të programit EU for Innovation financuar nga Bashkimi Europian, GIZ dhe SIDA, do të organizohet një javë dedikuar për Qendrën e Inovacionit themeluar në Universitetin Metropolitan Tirana si një Qendër e cila i përgjigjët nevojave të të rinjve, studiuesve dhe SME. Në ketë javë do të ligjërojnë Ekspertet e Inovacionit dhe pedagogë të Universitetit Metropolitan Tirana për tema aktuale që lidhen ngushtësisht me inovacionin dhe situatën aktuale të pandemisë globale. 


Eventi zhvillohet live në platformën GoToMeeting dhe mund të ndiqet në këtë link: https://global.gotomeeting.com... 


Axhenda: 

28 Shtator, ora 11:30

Leksion i hapur në sallën “Steve Jobs”, UMT: Një model modern financimi, nga Dr. Albina Hysaj


29 Shtator, ora 10:30

Leksion i hapur në sallën “Steve Jobs”, UMT

Ora 1: Trashëgimia e Bauhausit, nga Dessow të IKEA, nga Dr. Ernest Shtepani,

Ora 2: Inovacioni, bashkimi i artit me industrinë dhe vazhdimi i paradigmës së Bauhaus, nga Dr. Ernest Shtepani

Ora 3: Sizmika dhe Konstruksionet Beton Arme, nga Msc. Anxhela Lama30 Shtator, ora 17:00-19:00

Leksion i hapur: Ndikimi i Covid-19 në procesin e mësimdhënies, rast studimi UMT, nga Dr. Elton Domnori

Leksion i hapur: Vizualizimi i të dhënave në R, nga  Msc. Xhensilda Allka01 Tetor, ora 17:00

Leksion i hapur: Si të hartojmë një plan biznesi (bazuar të modeli Canvas Business Model), nga Dr. Alba Skendaj02 Tetor, ora 17:00

Leksion i hapur: Betonet Vetësheruesë, nga Msc. Anxhela Lama