Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e Horizon 2020, ku mund të aplikojnë organizata të ndryshme që nga universitetet, institucionet shkencore, SME-të, duke qenë i orientuar nga SEU countries.

Në datën 2 dhjetor organizohet një Webinar informues mbi hapjen e thirrjeve për aplikim.

Të gjithë të interesuarit mund të shohin axhendën e detajuar duke klikuar këtu dhe gjithashtu mund të kontaktojnë me Universitetin Metropolitan Tirana për mbështetje të mëtejshme në kuadër të këtij projekti.