Bursa e titujve ALSE organizon trajnimin për konkursin ndërkombëtar "Bursa virtuale e titujve" për studentët e regjistruar në konkurs.