Është zhvilluar në Universitetin Metropolitan Tirana edicioni i dytë i ekspozitës studentore,
“Projektimi Arkitektonik dhe Fotografia”. Punimet që studentët e Arkitekturës dhe Grafik-Dizajnit
kanë zhvilluar përgjatë vitit, u prezantuan në një ekspozitë për publikun e gjerë. Të pranishëm ishin
Zëvendësrektori i UMT, Prof.Dr. Nikolla Civici, Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës
Emre Çeçen, pedagogë dhe ekspertë të fushës, të cilët vlerësuan studentët për nivelin e lartë
profesional të punimeve të tyre, si edhe angazhimin për të organizuar një event të tillë.