WEBEmail - (en)

 
Shërbimi webmail i universitetit është i aksesueshëm nga të gjithë studentët dhe stafi akademik. Përdoruesit nuk mund të regjistrohen automatikisht, por adresat hapen nga administratori i Teknologjisë së Informacionit duke ju dërguar username dhe password të gjithë studentëve dhe stafin akademik në adresën e emailit aktuale ose nëpërmjet dërgimit të një mesazhi në telefon.

Sherbimi i webmail ofrohet nga Office 365 for Students dhe ka shërbime si:
Exchange Email
One Drive 1 TB
Sharepoint
Yammer
Skype for Bussines
Easy access for mobile

Guide Line!
Për t'u loguar në webmail duhet të hapni linkun: https://portal.office.com
Vendosni adresën e emailit të dhënë nga Universiteti :example@umt.edu.al

Fillimisht vendoset passwordi i dhënë nga Universiteti, më pas për ta ndryshuar duhet që password-i të përmbajë një gërmë kapitale, një karakter special, një numër dhe duhet të ketë më pak se 8 karaktere.

Në rast se keni harruar password-in duhet të bëni kërkesë pranë zyrës së IT, resetim të passwordit duke dhënë adresën e emailit, në mënyrë që password-i i ri t’ju dërgohet atutomatikisht.