Dua të aplikoj për bursë - (en)

 
 
 
 
 
 
 

Fakulteti i Ekonomisë

 
  • Administrim Biznesi (Menaxhim / Sipërmarrje dhe Inovacion / Marketing)
  • Financë (Financë Bankë / Financë Kontabilitet)
  • Informatikë Ekonomike