Fakulteti i Ekonomisë

 
  • Administrim Biznesi (Menaxhim / Sipërmarrje dhe Inovacion / Marketing)
  • Financë (Financë Bankë / Financë Kontabilitet)
  • Informatikë Ekonomike