Cilat janë kriteret për t’u pranuar në programet bachelor? - (en)

 
 
 
 
Për t’u regjistruar në programet bachelor, studentët duhet të kenë përfunduar Maturën Shtetërore ose një cikël të njehsuar me të. Të gjithë kandidatët që duan të ndjekin një nga programet bachelor duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të vendosur me VKM, e cila aktualisht është 6,5. Aplikimet kryhen vetëm nëpërmjet portalit U-Albania. Çdo kandidat i interesuar për të ndjekur studimet pranë UMT duhet të zgjedhë Universitetin Metropolitan Tirana si një nga 10 preferencat e tij në këtë portal gjatë fazave të aplikimit.