• Elektronikë (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Komunikim Dixhital (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Kontroll Inxhinierik (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Sisteme Fuqie (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Makineri Elektrike (Mundësi studimi edhe në anglisht)