A është i akredituar Universiteti Metropolitan Tirana?

 
 
 
 
Universiteti Metropolitan Tirana është vlerësuar “Shkëlqyer” nga Agjencia Britanike e Akreditimit(QAA) për pesë vite, duke dhënë garanci për çdo student se diploma njihet brenda dhe jashtë vendit.Universiteti Metropolitan Tirana ka tre fakultete, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT dhe Fakulteti i Ekonomisë, duke ofruar Programe Studimi Profesionale, Programe Bachelor, Master Profesional dhe Master të Shkencave.