Programi 2-vjeçar i studimit në Dizajn Grafik ka për qëllim t’u japë studentëve njohuri themelore shkencore dhe bashkëkohore në fushën e grafikës, si edhe t’u mundësojë zgjerimin e njohurive në disiplina specifike që lidhen me artet e bukura, arkitekturën, teatrin, kinematografinë si edhe me shkencat ekzakte.
Këtë program studimi mund ta ndjekin të gjithë ata që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre në komunikimin vizual përmes përdorimit të programeve profesionale dixhitale. Në këtë program gërshetohen dijet teorike me ato praktike, ku studentët aftësohen në grafikën kompjuterike, teknikat e modelimit dixhital, dizenjimin e faqeve online etj.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në përfundim të këtij programi, studentët mund të punojnë si dizenjues grafikë, dizenjues editorial, ilustrues apo dizenjues në sektorin e prodhimit të filmave, në sektorin televiziv, në sektorin e prodhimit të reklamave apo në sektorin e markave dhe ambalazhimeve. Gjithashtu mund të punojnë në institucionet publike si muze, qendra kulture, shkolla etj.
 

 

Stafi Akademik në programin profesional në Grafik Dizajn

 

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratori:
Kontakt:
Nr tel
Email


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretaria:
Kontakt:
Nr tel
Email