Projekte > Smart4All

Smart4All

Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e H2020, IK-01-2019: Smart Any Anywhere Initiative.
Në Prill 2016 Komisioni Evropian prezantoi Strategjinë Dixhitalizuese Evropiane të Industrisë (DEI). Qëllimi i përgjithshëm i kësaj nisme është të sigurojë që çdo industri në Evropë - e madhe apo e vogël, kudo që është e vendosur dhe në cilindo sektor - të mund të përfitojë plotësisht nga risitë dixhitale për të përditësuar produktet e saj, proceset dhe të adaptojë modelin e biznesit në epokën dixhitale. Kjo kërkon jo vetëm një sektor dinamik dixhital në Evropë, por edhe integrimin e plotë të risive dixhitale në të gjithë sektorët e ekonomisë.
Marrëveshje Bashkëpunimi
1.Aleksander Ioan Cuza i Iasit
2.Kolegji Universitar i Sipërmarrjes dhe Administrimit në Lublin
3.Universiteti Politeknik I Barit
4.Universiteti Teknik i Rigës
5.Universiteti i Masaryk
6.Universiteti Andrei Saguna din Costanta
7.Universiteti i Letonisë
8.Universiteti i Molises
9.Universiteti i Lodz-it
10.Universiteti Ekonomik i Varnës
11.Konsorcium Universitetesh koordinuar nga UNIMED
12.Universiteti i Biesko Bialës
13. Akademia e Kulturës e Mesdheut, Turizmit dhe Tregtisë në Maltë
Share on Facebook
Tweet
 
Projekte > Smart4All

Smart4All

Statusi Aktual: Në proces implementimi

Share on Facebook
Tweet
Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e H2020, IK-01-2019: Smart Any Anywhere Initiative.
Në Prill 2016 Komisioni Evropian prezantoi Strategjinë Dixhitalizuese Evropiane të Industrisë (DEI). Qëllimi i përgjithshëm i kësaj nisme është të sigurojë që çdo industri në Evropë - e madhe apo e vogël, kudo që është e vendosur dhe në cilindo sektor - të mund të përfitojë plotësisht nga risitë dixhitale për të përditësuar produktet e saj, proceset dhe të adaptojë modelin e biznesit në epokën dixhitale. Kjo kërkon jo vetëm një sektor dinamik dixhital në Evropë, por edhe integrimin e plotë të risive dixhitale në të gjithë sektorët e ekonomisë.
Marrëveshje Bashkëpunimi
1.Aleksander Ioan Cuza i Iasit
2.Kolegji Universitar i Sipërmarrjes dhe Administrimit në Lublin
3.Universiteti Politeknik I Barit
4.Universiteti Teknik i Rigës
5.Universiteti i Masaryk
6.Universiteti Andrei Saguna din Costanta
7.Universiteti i Letonisë
8.Universiteti i Molises
9.Universiteti i Lodz-it
10.Universiteti Ekonomik i Varnës
11.Konsorcium Universitetesh koordinuar nga UNIMED
12.Universiteti i Biesko Bialës
13. Akademia e Kulturës e Mesdheut, Turizmit dhe Tregtisë në Maltë