Mbi programin...

 
Programi profesional 2-vjeçar në Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente është krijuar për shkak të rritjes së kërkesës për ekspertë në sektorin e turizmit, i cili jo vetëm që po zhvillohet nga viti në vit, por po kthehet në një prej sektorëve strategjikë të rritjes ekonomike në Shqipëri.

Qëllimi i këtij programi është të përgatisë ekspertë në sektorin e turizmit, të cilët janë në gjendje të kuptojnë nevojat e bizneseve dhe të klientëve duke u dhënë zgjidhje përmes mendimit analitik dhe përdorimit të teknologjive të reja.

Në këtë program, studentët marrin njohuri për sipërmarrjen, parimet bazë të menaxhimit dhe të kontabilitetit, marketingut, menaxhimin e eventeve, organizimin e guidave turistike, menaxhimin e sistemeve të rezervimit etj.

Në përfundim të programit, studentët do të kenë gjithë njohuritë e nevojshme për t’u integruar në tregun e punës si menaxherë në restorante, hotele apo resorte, specialistë në agjencitë turistike, specialistë në agjencitë e marketingut dhe të eventeve jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë kufijve të Shqipërisë.

 
 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja
2 vite
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma e studimit
Me Kohë të Plotë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha e zhvillimit të mësimit
Shqip
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stafi Akademik në programin Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente

 
 

 

Stafi Administrativ në programin Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratori:
Kontakt:
Nr tel
Email


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretaria:
Kontakt:
Nr tel
Email