Nxitoni të aplikoni! Një rast i jashtëzakonshëm për tu bërë pjesë e Konferencës Ndërkombëtarë (ARICon -Applied Research International Conferences), e cila do të zhvillohet në Universitetin Metropolitan Tirana. ARICon është një organizatë ndërkombëtare për kërkim shkencor dhe zhvillim e cila synon të ofrojë nëj platformë të përbashkët për akademikët dhe kërkuesit shkencorë në të gjithë globin prej 12 vitesh. Në këtë mënyrë bëheni pjesë e një rrjeti ndërkombëtar akademikësh.  
Për të gjithë të interesuarit lutemi të klikoni në linkun më poshtë:
https://arintconferences.com/aricbsti-2019-albania/