Renditja e aplikantëve Universitetin Metropolitan Tirana

Renditja e aplikantëve në Universitetin Metropolitan Tirana

Universiteti Metropolitan Tirana shpall renditjen e kandidatëve fitues të Raundit të Parë të aplikimit në portalin e U-Albania, për të vazhduar studimet në vitin akademik 2019-2020. Më poshtë, të gjithë të interesuarit mund të shohin nëse janë apo jo fitues duke klikuar në programin që kanë përzgjedhur gjatë plotësimit të formularit A2.

 

 

 

Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës

Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi

Program i Integruar i Nivelit të Dytë në Arkitekturë

Program profesional në Topografi dhe GIS

Program profesional në Dizajn Grafik

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike

Bachelor në Inxhinieri Software në shqip

Bachelor në Inxhinieri Software në anglisht

Bachelor në Inxhinieri Elektrike në shqip

Bachelor në Inxhinieri Elektrike në anglisht

Fakulteti i Ekonomisë

Bachelor në Administrim Biznesi

Bachelor në Financë

Bachelor në Informatikë Ekonomike në shqip

Bachelor në Informatikë Ekonomike në anglisht

Program profesional studimi në Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente

Të gjithë aplikantët fitues në Universitetin Metropolitan Tirana duhet të kryejnë regjistrimin në datat 02 – 15 shtator, sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Për më shumë informacion, kontaktoni nëpërmjet numrit të celularit 0692591493 ose adresës së e-mail info@umt.edu.al.