Skënderbeu Kohë

Universiteti Metropolitan Tirana përfundon suksesshëm implementimin e projektit ''Skënderbeu në Kohë. Ky projekt u bë i mundur falë mbështetjes financiare të Ministrisë së Kulturës. Tashmë në Muzeun e Krujës është instaluar aplikacioni ku të gjithë vizitorët kanë mundësi të luajnë dhe njëkohësisht të mësojnë rreth kulturës, trashgimisë kulturore dhe vlerave historike të epokës së Skënderbeut. Ky aplikacion ishte risi në Muzeun e Krujës, duke përmirësuar kështu shërbimin, nxitjen e aktiviteteve artistike edukuese dhe informuese dhe rritjen e numrit të vizitorëve.

imazhe