Njoftim për datat e Mbrojtjes Praktikës Mësimore nga Departamenti i Inxhinierisë Elektrike dheTeknologjisë Informacionit

Njoftim nga Departamenti i Inxhinierisë Elektrike dheTeknologjisë së Informacionit

Departamenti i Inxhinierisë Elektrike dheTeknologjisë së Informacionit , njofton studentët e ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve se datat e Mbrojtjes së Praktikës Mësimore, janë si më poshtë.

  • 19/06/2017 MSC në Inxhinieri Informatike,Elektronike,Telekomunikacion
  • 20/06/2017 MSC në Inxhinieri Elektrike dhe Mekatronike
  • 21/06/2017 BSC ne Inxhinieri Kompjuterike (Numri tek ne rregjister)
  • 22/06/2017 BSC ne Inxhinieri Kompjuterike (Numri Cift ne rregjister)

Të gjithë studentët duhet të dorëzojnë në department para datës së mbrojtjes së praktikës, dokumentet e mëposhtme:

  1. Relacionin
  2. Formularët e firmosur nga kompania apo institucioni i praktikës ose vërtetim pune.

Suksese

Njoftim për datat e Mbrojtjes Praktikës Mësimore nga Departamenti i Inxhinierisë Ndërtimit

Njoftim nga Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit

Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit , njofton studentët e ciklit të parë se data e Mbrojtjes së Praktikës Mësimore, është 14 qershor 2017, ora 09:00, godina qendrore e #UMT

Të gjithë studentët duhet të dorëzojnë në department para datës së mbrojtjes së praktikës, dokumentet e mëposhtme:

  1. Relacionin
  2. Formularët e firmosur nga kompania apo institucioni i praktikës ose vërtetim pune.

Suksese