Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik UMT, Programin Erasmus +, Universitetin Alexandru Ioan Cuza Iașit, Rumani

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iașit, në Rumani hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Fakultetit të Ekonomisë për mësimdhënie.

Niveli i mobilitetit:

  • Mobilitet për mësimdhënie;

Fusha e Mobilitetit:

  • Administrim Biznes;
  • Financë;
  • Kontabilitet;
  • Marketing;
  • Informatikë Ekonomike.

Kohëzgjatja e bursave:

-         5 ditë (plus 2 ditë udhëtim) dhe përfshin 8 orë mësimdhënie në gjuhën angleze.

Bursat përfshijnë:

-          Kompensimin ditor sipas programit Erasmus +, 140 euro në ditë;

-          Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

erasmus

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dokumentet e nevojshme për aplikim: 

Ju lutem vizitoni linkun https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded   për t’u informuar rreth dokumentave që ju duhen për aplikim.

Për më shumë informacion mbi udhëzimet për aplikim vizitoni: https://erasmusplus.uaic.ro/application-form

Për të aplikuar klikoni: https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register

Afati për aplikim: 05 Nëntor 2018

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: eelmazi@umt.edu.al ose erasmusplus@uaic.ro

Suksese ne aplikimin tuaj!