Bursë për studentë Universitetit Metropolitan Tirana « Festivalin e Studentëve Frankofone Evropën Qendrore dhe Lindore 2019»

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore (AUF ECO), Instituti Francez i Bullgarisë (IFB) dhe Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore (OIF ECO) organizojnë, në partneritet me Universitetin e Mjekësisë në Plovdiv, Edicionin e VIII-te te Festivalit Rajonal të Studentëve Frankofone, nga 1 deri më 5 korrik 2019, në Plovdiv të Bullgarisë.

Kushtet e pjesëmarrjes: -Nivel i mirë në gjuhën frënge me shkrim dhe me gojë; -Ndjekje e studimeve në nivelin Bachelor ose Master në Universitetin Metropolitan Tirana; -Mosha mbi 18 vjeç; Për të aplikuar duhet të plotësoni duke bashkëngjitur dokumentet e mëposhtme, në formularin online në adresën: https://formulaires.auf.org/participants/

-CV;

-certifikatën e regjistrimit në UMT;

-listën e notave;

Thirrja për aplikime është e hapur deri më 8 Mars 2019 Për më shumë detaje lidhur me festivalin dhe mënyrën e aplikimit, klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-2019-festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble/

UMT ju uron suksese!

Hapen Aplikimet për Stazhe Profesionale Ndërkombëtare për Studentët e Universitetit Metropolitan Tirana nga Agjencia Universitare e Frankofonisë

Në kudër të thirrjes të Agjencisë Universitare të Frankofonisë (AUF), studentët e regjistruar në Universitetin Metropolitan Tirana ftohen të aplikojnë për mobilitetin e praktikës profesionale, për të fituar aftësi që do të mundësojnë një integrim më të lehtë profesional. Kohëzgjatja: Mobiliteti i stazhit profesional zgjat për një periudhë prej 1 deri në 3 muaj dhe do të kryhet duke filluar nga muaji Prill e deri në muajin Dhjetor 2019 (kufizime të caktuara të periudhës së mobilitetit zbatohen në varësi të nivelit të studimeve të kandidatëve).

Kritere: Kandidati duhet të identifikojë një organizatë/institucion/ndërmarrje pritëse jashtë vendit të tij të origjinës, që e ka gjuhën frënge si gjuhë punë dhe të marrë një vërtetim pranimi prej kësaj strukture.

*Studentët në vitin e parë të studimeve nuk mund të aplikojnë.

Kompensimi: Bursa e mobilitetit të stazhit merr përsipër transportin, një pagesë mujore qëndrimi dhe sigurimin shëndetësor. Për t'iu përgjigjur thirrjes: 1. Konsultohuni me rregullat e mobilitetit të trajnimit professional; 2. Plotësoni formularin në internet http://formulaires.auf.org/: Appel a mobilité de stage profesionnel (Evropa Qendrore dhe Lindore).

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/ ose kontaktoni në adresën stages-eco@auf.org

Afati i fundit për të aplikuar është 10 Mars 2019.

Ju lutem vini re se studentët nga universitetet anëtare të Ballkanit kanë prioritet. UMT ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Hapen Aplikimet për Stazhe Profesionale Ndërkombëtare për Studentët e Universitetit Metropolitan Tirana nga Agjencia Universitare e Frankofonisë

Në kudër të thirrjes të Agjencisë Universitare të Frankofonisë (AUF), studentët e regjistruar në Universitetin Metropolitan Tirana ftohen të aplikojnë për mobilitetin e praktikës profesionale, për të fituar aftësi që do të mundësojnë një integrim më të lehtë profesional. Kohëzgjatja: Mobiliteti i stazhit profesional zgjat për një periudhë prej 1 deri në 3 muaj dhe do të kryhet duke filluar nga muaji Prill e deri në muajin Dhjetor 2019 (kufizime të caktuara të periudhës së mobilitetit zbatohen në varësi të nivelit të studimeve të kandidatëve).

Kritere: Kandidati duhet të identifikojë një organizatë/institucion/ndërmarrje pritëse jashtë vendit të tij të origjinës, që e ka gjuhën frënge si gjuhë punë dhe të marrë një vërtetim pranimi prej kësaj strukture.

*Studentët në vitin e parë të studimeve nuk mund të aplikojnë.

Kompensimi: Bursa e mobilitetit të stazhit merr përsipër transportin, një pagesë mujore qëndrimi dhe sigurimin shëndetësor. Për t'iu përgjigjur thirrjes: 1. Konsultohuni me rregullat e mobilitetit të trajnimit professional; 2. Plotësoni formularin në internet http://formulaires.auf.org/: Appel a mobilité de stage profesionnel (Evropa Qendrore dhe Lindore).

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/ ose kontaktoni në adresën stages-eco@auf.org

Afati i fundit për të aplikuar është 10 Mars 2019.

Ju lutem vini re se studentët nga universitetet anëtare të Ballkanit kanë prioritet. UMT ju uron suksese në aplikimin tuaj!