kuadër COFUND STARS programme tek Barcelona Supercomputing Centre

Në kuadër të COFUND STARS programme tek Barcelona Supercomputing Centre,
ofrohen 12 Bursa për Postdoktoraturë.

Koordinatori: Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Fushat e Kërkimit: Inxhinieri Kompjuterike, Shkencat e Tokës dhe Meteorologjia, Shkencat e jetës, Genomika dhe Mjekësia, Fizikë, Shkenca shoqërore.

Oferta: Bursa 24-mujore

Pagesa e ofruar: Annual living and mobility allowances (35.000€ gross salary) + Annual Family allowance Researchers (1.500€ gross salary) + Annual budget for Travels and Research & Training activities (5.400€).

Për informacione të mëtejshme, lutem klikoni tek linku:

https://www.bsc.es/join-us/excellence-career-opportunities/stars

Suksese!