Procedurat e Aplikimit për Fonde nga Be-ja

Në kuadër të trajnimit dhe zhvillimit të stafit akademik, Zyra e Projekteve në Metropolitan, siguroi trajnimin me temë:' Procedurat e Aplikimit për Fonde nga Be-ja – Shkrimi i Suksesshëm i Projekt – Propozimeve.
Trajnues: Genci Pashko