Kursi i Vleresimit dhe Investimit ne Pasurite e Paluajtshme

Kanë nisur regjistrimet në Kursin e Formimit të Vazhduar “Vlerësimit dhe Investimit në Pasuritë e Paluajtshme”
David Allen, i pari që ka sjellë këtë praktikë në Shqipëri, një figurë e mirënjohur në rang ndërkombëtar në fushën e Pasurive të Paluajtshme, anëtar i shoqatës së njohur të vlerësuesve “RICS”, do të jetë sërish drejtor didaktik i këtij kursi.
I njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, ky kurs mundëson pajisjen e kursantit me licencën përkatëse për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit dhe investimit në pasuritë e paluajtshme.
Kushtet paraprake për pjesëmarrje:
Për të ndjekur këtë kurs, duhet të keni përfunduar studimet Bachelor në programet: Inxhinieri, Arkitekturë ose Ekonomi.
Dokumentet për regjistrim:
1.Diplomë Universitare (fotokopje e noterizuar)
2.Listë e notash (fotokopje e noterizuar)
3.Kartë Identititeti (fotokopje),
4.CV
5.Certifikata apo dëshmi të kualifikimeve të tjera si dhe dy fotografi.
Tarifa e kursit:
Tarifa e regjistrimit:10.000 ALL
Tarifa e pjesëmarrjes (paguhet në momentin e fillimit të kursit): 80.000 ALL
Kohëzgjatja:
20 javë.
Oraret:
Çdo të enjte dhe të premte, ora: 16:00 - 20:00
Çdo të shtunë, ora: 10:00-14:00
Për tu regjistruar na kontaktoni në:
info@umt.edu.al ose në numrat e kontaktit: +355696070111/0693530570
Ju mirëpresim!