Biblioteka on line Mc Graw Hill

Studentët dhe stafi akademik mund të aksesojnë tekste on – line, në bibliotekën më të madhe elektronike në çdo kompjuter brenda SHPAL “Universiteti Metropolitan Tirana”. Biblioteka elektronike, Mc Graw Hill është një ndër bibliotekat on – line më të njohura ndërkombëtare.
Stafi dhe studentët e SHPAL “Universiteti Metropolitan Tirana” kanë mundësi të aksesojnë tekste të plota nga rrjeti i institucionit.
Për më shumë informacion jeni të mirëpritur pranë Zyrës së Këshillimit të Karrierës.

Biblioteka Online

Lista e titujve McGrawHill dhe Prsc. të ndërfaqes dhe studentit

Marrëveshja me Bibliotekën Online McGrawHill