MUNDËSI PUNËSIMI PËR STUDENTËT E SHKENCAVE KOMPJUTERIKE DHE ELEKTRONIKËS

Istituto Internazionale, në emër të një kompanie Italiane, kërkon si më poshtë:
 
Backend:
 
-          Diplomë në lëndë shkencore dhe teknike (Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike, Elektronikë, Matematikë, Fizikë)
 
-          Me njohuri bazë të Java, gjuhës SQL
 
Full stack:
 
-          Diplomë në lëndë shkencore dhe teknike (Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike, Elektronikë, Matematikë, Fizikë)
 
-          Përvoje minimale 2 vjeçare në TIK
 
-          Njohuri në teknologjitë: JEE, SQL, HTML, CSS, jQuery, JS
 
-          Framework: Spring core, Spring MVC, MyBatis
 
-          Preferohet të kete njohuri në: Angular, Node.js, ionic
 
 
 
Ofrohet trajtim i shkëlqyer ekonomik, punësim i qëndrueshëm dhe një kontratë e rregullt.
 
JU FTOJMË TË APLIKONI PËR VËNDIN E PUNËS DUKE DËRGUAR NJË CV NË ITALISHT OSE ANGLISHT NË ADRESËN E EMAILIT : candidature@istituto.al
 
SPECIFIKONI POZICIONIN PËR TË CILIN APLIKONI.