MENAXHER SHITJESH pranë Instituto Internazionale

Instituto Internazionale është aktualisht në kërkim të MENAXHER SHITJESH
Kërkesat:

·         Preferohet me arsim të lartë në degën Administrim Biznesi ose Marketing
·         Eksperiencë në shitje jo më pak se 2 vjet
·         Njohuri të gjuhës italiane dhe Angleze
·         Njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike
·         Preferohet të ketë makinë personale.
Aftësi Ndërpersonale:
·         Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur
·         Aftësi shumë të mira shitjeje dhe komunikimi
·         Respektimi i afateve dhe aftësi për të punuar në skuadër.
JU FTOJMË TË APLIKONI PËR VËNDIN E PUNËS DUKE DËRGUAR NJË CV NË ITALISHT NË ADRESËN E EMAILIT : candidature@istituto.al
SPECIFIKONI POZICIONIN PËR TË CILIN APLIKONI.