Mundësi punësimi për Alumni UMT profilet Inxhinieri Kompjuterike, Informatike, Telekomunikacioni dhe Elektrike, FrontEnd Developer nga Istituto Internazionale

Njoftim pune per FrontEnd Developer/ Istituto Internazionale

Kerkohet punesim per pozicionin FrontEnd Developer me karakteristika si me poshte:

- Te pakten 2 vjet eksperience

- Kompetenca Teknike: HTML5, CSS3, SASS

- Njohuri te Javascript, Typescript

- Njohuri framework: Bootstrap e Angular (te gjitha versionet, preferohet versioni 5 )

- Njohuri te mira te Git

- Njohuri Photoshop/Illustrator

Aplikoni ne adresen e-mail: aduka@umt.edu.al