NEPTUN ofron për studentët e UMT-së, 2 mundësi Punësimi dhe 3 mundësi Internshipi.

Neptun kërkon:

* Internship – Prane departamentit te Marketingut kerkohet te angazhohen 3 studente te cilet duhet te kene njohuri shume te mira te gjuhes angleze dhe gjithashtu njohuri te mira te programeve:

** Dreamweaver CC,

** Photoshop CC,

** Notepad++

** Navigimi ne internet.

Studentet do te jene te angazhuar ne nje projekt per perditesimin e te dhenave te website te kompanise qe lidhet me prezantimin e produkteve ne te. Ata do te drejtohen ne punen e tyre nga Specialisti I brendshem ne kete drejtim. Nepermjet ketij internshipi studentet do te zhvillojme me tej atesite e tyre kerkimore, analitike dhe do te zgjerojne njohurite e tyre rreth produkteve dhe teknologjive te reja.

* Punesim me kohe te plote ose te pjesshme – Prane dyqanit Flagship, Neptun TEG, 2 studente me aftesi shume te mira komunikimi dhe te paraqitshem. Do te jene kontakti I pare I klientit sapo hyn ne dyqan, duke I uruar mireseardhjen me buzeqeshje dhe rast pas rasti duke I orientuar ne zonen e produkteve per te cilat kane interes. Ofrojme pakete atraktive shperblimi. Te punesuarit do te kene mundesi qe te zhvillojne me tej aftesite e tyre komunikuese, menaxhimin e marredhenieve me klientin e cila eshte nje pike kyce per kompanite lider ne treg.

Jemi ne pritje te kandidaturave sipas profileve te specifikuara me siper.

Aplikoni tani ne adresen e-mail: aduka@umt.edu.al