Zyra e Karrierës është në dispozicionin tuaj për t'ju orientuar drejt zgjedhjes së programit të duhur në përputhje me prirjet, talentin dhe planin individual të karrierës. 

Misioni: Të rrisim punësimin e studentëve dhe diplomantëve të  “Universiteti Metropolitan Tirana”, të ofrojë shërbimet më të mira për studentët, stafin dhe grupet e tjerë të interesit, në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e edukimit dhe t’i ndihmojmë ata të zhvillojnë potencialin e plotë për të pasur një performancë sa më të lartë në tregun e punës.

Zyra e Karrierës ju shërben nëpërmjet:Aktivitetet:

 

Këshillimit të Karrierës

Trajnime

Rritjes së punësimit të studentëve të diplomuar në profilin e tyre të studimit. 

Info Day

Krijimit të lidhjeve studentë - punëmarrës potencialë.

Takime të Hapura                
Rekrutimit të studentëve të talentuar dhe ofrimit të trajnimeve për biznese të ndryshme.                                      

Shkolla Verore

Njohjes së tregut të punës, ofertë-kërkesës dhe trendit të punësimit.PPPPPPPPPPPP Panairi i Karrierës        
Sigurimit të Praktikave dhe Internshipeve në profilet përkatëse.  
Organizimit të panaireve të punës dhe forcimit të marrëdhënieve të vazhdueshme me ALUMNI.  

 

Për organizimin e aktiviteteve kryesore angazhohen gjithashtu vullnetarisht, studentë të UMT-së. Studentët Vullnetarë me anë të angazhimit pranë zyrës përfitojnë eksperienca praktike, kontakte të reja, mundësi angazhimesh në projekte inovatore apo pjesëmarrje në konkurse të ndryshme, mundësi trajnimi, mundësi internshipesh dhe punësimi nga kompani të cilat bashkëpunojnë me UMT. Kjo eksperiencë i ndihmon studentët për të patur një performancë më të mirë në tregun e punës. 

Zyra e Karrierës mirëpret këdo të bëhet pjesë e projekteve që ajo organizon.

Për më shumë informacion ju mirëpresim pranë zyrës ose mund të na kontaktoni nëpërmjet adresës e-mail.

Kontakt: e-mail: info@umt.edu.al

 

VIDEOS