Stafi Akademik

Në një proces rritjeje konstante UMT udhëhiqet nga një staf akademik ndër më të mirët, jo vetëm në Shqipëri por edhe në rajon (një pjesë e profesorëve janë të huaj), me anë të të cilëve ju do të keni mundësinë të përgatiteni si profesionistë të aftë për t’u adaptuar me sfidat e sektorit përkatës. Ju njohim me një pjesë të stafit akademik të UMT-së: