PSE “METROPOLITAN”?

Nga vlerësimi Ekselent i Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e deri te jeta aktive studentore, ne ju listojmë disa nga arsyet përse ju duhet të zgjidhni SH.P.A.L. “Universiteti Metropolitan Tirana”
1.

Universitet i Fokusuar Inxhinieri,Arkitekturë dhe Ekonomi

Universitet i fokusuar në shkencat Inxhinierike,Arkitekturë dhe Ekonomi

2.

Ekselencë Akademike

Ekselencë akademike i akredituar nga ASCAL dhe QAA

4.

Bursa Studimi deri 100%

5.

Mundësi Studimi Universitete Huaja

Mundesi studimi në Universitete të Huaja,Partnerë Mobiliteti,Joint Diploma dhe Diploma Dyfishe

6.

Jetë Aktive Studentore

Jete aktive studentore rreth 90 aktivitete per çdo vit akademik

7.

Infrastrukturë Moderne

8.

Laboratorë Software dhe Hardware

Laboratore Software dhe Hardware në mbështetje të të gjitha programeve të studimit

9.

Metropolitan Incubator

I pari dhe i vetmi "Incubator on Campus".Cdo vit akademik aplikohen ide biznesi:

  • -85% e ideve qe perzgjidhen jane inkubator
  • -71% e ideve te inkubuara kane krijuar prototip
  • -28% e ideve qe kane krijuar prototip jane hedhur ne treg
10.

Fleksibilitet Transferim Studimesh