Kontakt

Ku Ndodhemi

Godina Qëndrore:
Rruga "Sotir Kolea", “Qyteti Studenti”

Godina 2:
Rruga "Budi", “Qytet Studenti”

Godina 3:
Rruga "Brigada VIII-të" - ish Blloku, Tiranë
Albania 1000

Kontakte

E-mail:info@umt.edu.al Telefon:+355 4 245 2895 Celular:+355 69 60 70 111 Celular:+355 69 35 30 570

Rektori: aselenica@umt.edu.al rektori@umt.edu.al

Sekretaria Mesimore: nroci@umt.edu.al

                                    eskoti@umt.edu.al

Shenim: Ju informojme se te dhenat tuaja personale mbrohen ne zbatim te Ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale", i ndryshuar. Perpunimi i tyre do te kryhet sipas parashikimeve ligjore ne fuqi.