Laboratori CISCO

Laboratori CISCO është një laborator standard i lartë ku të gjithë studentëve u jepet mundësia të kryejnë ushtrime laboratorike në përputhje me modelin standard të kontrollit të cilësisë CISCO.

Lexo më shumë

Laboratori i Informatikës

Laboratori i Informatikës është i pajisur me kompjutera të përshtatshëm, ku janë instaluar të gjithë programet e nevojshme për të mundësuar arsimimin akademik.

Lexo më shumë