Listat e Aplikantëve Fitues Raundit Parë

UMT shpall listat e mbi 1000 aplikantëve për programet e studimit Bachelor dhe Programet Profesionale 2 vjeçare, për vitin akademik 2018 - 2019, sipas fakulteteve përkatëse.
Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë aplikimin tuaj:

Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës:

 1. - Program profesional 2 vjeçar në Graphic Design (shkarko)
 2. - Program profesional 2 vjeçar në Topografi dhe GIS (shkarko)
 3. - Inxhinieri Ndërtimi (shkarko)
 4. - Inxhinieri Elektrike - Shqip (shkarko)
 5. - Inxhinieri Elektrike - Anglisht (shkarko)
 6. - Arkitekturë (shkarko)

Fakulteti i Inxhinierisë Kompjuterike dhe IT:

 1. - Inxhinieri Kompjuterike (shkarko)
 2. - Inxhinieri Software - Shqip (shkarko)
 3. - Inxhinieri Software - Anglisht (shkarko)

Fakulteti i Ekonomisë:

 1. - Program profesional 2 vjeçar në Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente (shkarko)
 2. - Administrim Biznesi (shkarko)
 3. - Informatikë Ekonomike - Shqip (shkarko)
 4. - Informatikë Ekonomike - Anglisht (shkarko)
 5. - Financë (shkarko)

 

Ndërkohë ju rikujtojmë se, në datat 30 gusht deri më 12 shtator, për kandidatët të cilët janë shpallur fitues në këtë raund i presim pranë ambienteve tona për të kryer procesin e regjistrimit në sekretarinë mësimore të UNIVERSITETIT METROPOLITAN TIRANA nga ora 08:00-16:30.
Ky proces regjistrimi është i ndarë në 7 faza 48 - orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program.
Mos harroni të merrni dokumentat e regjistrimit me vete:
1. Diploma dhe lista e notave të noterizuar
2. Fotokopje e ID
3. 2 fotografi

Stafi i UMT është në dispozicionin tuaj për çdo pyetje apo informacion duke na kontaktuar në:

Tel: 069 60 70 111

Tel: 069 35 30 570

E-mail: info@umt.edu.al

Facebook/Instagram

www.umt.edu.al