Bursa dhe Tarifa Studimi

Tarifat e studimit për Vitin Akademik 2018-2019

SHPAL “Universiteti Metropolitan Tirana” aplikon tarifa të unifikuara për të gjitha ciklet e studimit.

Tarifa e Regjistrimit - 500 euro në vit.

Paguhet në momentin e regjistrimit dhe përfshin:

 • Kartën e Studentit me të gjitha shërbimet e nevojshme (facilitete brenda dhe jashtë institucionit, taksa shtetërore, dokumente, vërtetime);
 • Sekretarinë “online” dhe “webmail”;
 • Bibliotekën “hard copy”;
 • Çantën e studentit UMT (KITI i studentit) e cila përmban:
  • LAPTOP
  • LIBRAT SHKOLLOR PËR VITIN AKADEMIK
  • LISTËN E KOORDINATORËVE TË SECILIT PROGRAM STUDIMI
  • GUIDËN E STUDENTIT
  • RREGULLORET E METROPOLITAN

*Studenti nuk ka asnjë tarifë shtesë gjatë vitit akademik.

Tarifat e Studimit:

- Programet e studimit në Fakultetin e Ekonomisë janë 1500 euro/vit.

- Programet e studimit në Fakultetin e Inxhinierisë janë 2000 euro/vit.

- Programet e studimit të Arkitekturës janë 3000 euro/vit.

 Picture1

Për më shumë informacione dhe dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me kategoritë e bursave shkarko:

Programi i Bursave

Apliko Tani