Botime

SIMPOZIUMI SHKENCOR “LIDERSHIPI DHE MENAXHIMI ARSIM”

Libër me Proceedings

Lexo më shumë
 

Metropolitan Tirana Journal II

Botim periodik i revistës shkencore të ShPAL “Universiteti Metropolitan Tirana”

Lexo më shumë
 

Symposium on Geotechnical in SITU TESTS

1-St CPT Training Course in Albania (symposium book), 4-5 Tetor 2013.

 

Sfidat e Zhvillimit Qëndrueshëm

Botim i Konferencës Ndërkombëtare, mbajtur te Tirana International Hotel (20 Dhjetor 2014).

 

Kursi i Vlerësimit Pasurive Patundshme dhe Invesimeve

Përmbledhje leksionesh të Kursit të Vlerësimit të Pasurive të Patundshme dhe Invesimeve

 

Metropolitan Tirana Journal

Botim periodik i revistës shkencore të ShPAL “Universiteti Metropolitan Tirana”

Lexo më shumë
 

Menaxhimi i Operacioneve

Sllavka Kurti

 

Elektronika për Informatikën

Jakup Agalliu

 

Matje Elektronike

Jakup Agalliu

 

Sistemet e Bazave Dhënave

Ina Papadhopuli

 

Algoritmika dhe programimi i avancuar

Egla Zyka

 

Teoria e Qarqeve Integruara

Igli Tafaj

 

Konstruksione prej betoni armuar

Nikolla Verdha dhe Gëzim Mukli

 

Parashikimi Financiar

Fatmira Kola

 

Bazat e Financës

Arlinda Hoti

 

Industria e Shërbimeve Financiare

Arlinda Hoti

 

Drejtim Marketingu

Olda Çiço

 

Menaxhim Projekti

Olda Çiço

 

Ekonomia politike Rajonale

Arlinda Hoti

 

Bazat e Marketingut

Olda Çiço

 

Arkitektura e Kompjuterave

Cikël Leksionesh

 

Kimi

Arnola Ceka

 

Vlerësues i Pasurive Paluajtshme -një profesion me ardhme

Dr.Nikolla Nika

 

Nga Graffeni te Kërkimi Shkencor Universitete

Dr.Nikolla Nika

 

Jo Vetëm Diplomë por edhe mundësi punësimi

Msc.Erjon Sula

 

Planet e përgjithshme vendore dhe lidhja e tyre me vlerësimin dhe investimin pasuritë e paluajtshme

Drnt.Diana Bardhi

 

Potenciali i Plotave Shqipëri

Prof.Dr.Agim Selenica dhe Drnt.Diana Bardhi

 

Vlerësimi i Rezikut nga Përmbytjet Shqipëri

Prof.Dr.Agim Selenica dhe Dr.Nikolla Nika

 

Quality Control of Olive Oils Using Machine Learning and Electronic Nose

Punimi më i fundit shkencor i publikuar në Journal of Food Quality nga Prof. Dr. Bekir Karlik: Kontrolli i Cilësisë së Vajrave të Ullirit, nëpërmjet përdorimit të Mjeteve Elektronike dhe “Electronic Nose”, Hundës Elektronike.

Lexo më shumë