Programe studimi 2-vjeçare, me karakter Profesional

Programet e studimeve 2 vjeçare me karakter profesional, janë programe të cilat mund të ndiqen menjëherë pas përfundimit të arsimit të mesëm të përgjithshëm ose pas përfundimit të arsimit të mesëm profesional (nivelit III). Formimi profesional duke ofruar njohuri të thelluara si në teori ashtu edhe në praktikë, jep mundësinë jo vetëm të ndjekjes së studimeve të tjera më të avancuara në profilin përkatës, por gjithashtu jep mundësinë e punësimit në një kohë më të afërt. “Universiteti Metropolitan Tirana” ofron:

  • Dizajn Grafik
  • Menaxhim në Hoteleri dhe Turizëm dhe Evente
  • Topografi dhe GIS *

Programet Profesionale

a. Kohezgjatia: 2 vjeçar
b. Total kreditesh: 120 ETC
c. Frekuentim: 60% i detyrueshëm

Apliko tani Kliko Ketu