Bachelor Inxhinieri Ndërtimi

Programi i studimit është i ndërtuar në mënyrë që të mësojë për të projektuar, realizuar, menaxhuar dhe kontrolluar ndërtimet në një sens të gjërë; nga ndërtimet civile dhe industriale tek veprat e mëdha publike.

Lexo më shumë

Programet Master i Shkencave

Master i Shkencave Inxhinieri Mekatronike

Një sistem ose një aparat mekatronik, mund të përkufizohet si diçka për të cilen është e nevojshme një bagazh njohurish ndërdisiplinore, si elektronika, mekanika, makina dhe transmisioni elektrik, kontrolli automatik dhe informatika.

Lexo më shumë

Master i Shkencave Inxhinieri Elektronike

Programi i studimit Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, karakterizohet nga një ofertë formuese me spektër të gjerë dhe ofron kompetenca që shpërndahen duke filluar nga projektimi i qarqeve dhe sistemeve deri tek aspektet aplikative të tyre.

Lexo më shumë

Master i Shkencave Inxhinieri Elektrike

Programi i studimit Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike ofron një përgatitje shumë disiplinore e cila bën të mundur analizën, projektimin, realizimin dhe menaxhimin e sistemeve të prodhimit, transmetimit, shpërndarjes, konvertimit dhe përdorimit të energjisë elektrike.

Lexo më shumë

Master i Shkencave Inxhinieri Informatike

Programi i studimit Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike synon të pajisë studentët me njohuri të thella tekniko-shkencore të nivelit universitar, të cilat kërkohen nga fusha të ndryshme të aplikimeve në sistemet e shpërndarjes së informacionit dhe ruajtjes së të dhënave.

Lexo më shumë