Ndërkombëtarizimi

 
Ndërkombëtarizimi është një nga prioritetet kryesore për Universitetin Metropolitan Tirana. Rëndësia e tij vjen nga impakti që ndërkombëtarizimi ka në rritjen e cilësinë së universitetit dhe rolin e tij në sistemin e arsimit të lartë. UMT e konsideron bashkëpunimin ndërkombëtar dhe pjesëmarrjen në ... Read more