Mbi programin...

 
Programi i Masterit të Shkencave në Ekonomi – MBA ka për qëllim t’u japë studentëve dije të thelluara shkencore në fushën e administrimit të biznesit, duke u dhënë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të operuar në rolet ... Read more
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emërtimi i Diplomës
Master i Shkencave në Ekonomi- MBA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja/ Numri i ECTS
2 vite/ 120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma e studimit
Me Kohë të Plotë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha e zhvillimit të mësimit
Shqip
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
pdf-icon