Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
 
 
 

Programe studimi Bachelor

 
 

Inxhinieri Kompjuterike

 

 
 
 

Inxhinieri Software

 

 
 
 

Inxhinieri Elektrike me pesë profile:

 

 
  • Elektronikë (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Komunikim Dixhital (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Kontroll Inxhinierik (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Sisteme Fuqie (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Makineri Elektrike (Mundësi studimi edhe në anglisht)
 
 
 
 

Programe studimi Master

 
 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

 

 
 
 

Master i Shkencave në Data Analytics

 

 
 
 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike

 

 
 
 
 
 

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni

 

 
 
 

Master i Shkencave në Inxhinieri Mekatronike