Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitektures

 
 
 
 

Inxhinieri Ndërtimi

 

Program i integruar 5-vjeçar në Arkitekturë me pesë profile

 
 

Arkitekt

 

 
 
 

Arkitekt-Inxhinier

 

 
 
 

Arkitekt-Restaurues

 

 
 
 
 
 

Bio-Arkitekt

 

 
 
 

Arkitekt -Interier

 

 
 
 
 
 
 

Programe studimi Master

 
 

Master i Shkencave n Inxhinieri Ndertimi - Profili Inxhinier Strukturash

 

 
 
 

Master i Shkencave në Inxhinieri Ndrtimi - Profili Inxhinier Infrastukture

 

 
 
 
 

Programe studimi profesionale

 
 

Program profesional 2-vjeçar në Topografi dhe GIS

 

 
 
 

Program profesional 2-vjeçar në Grafik-Dizajn