Fakulteti i Ekonomisë

 
 
 
 

Programe studimi Bachelor

 
 

Administrim Biznesi me tre profile:

 

 
  • Menaxhim
  • Sipërmarrje dhe Inovacion
  • Marketing
 
 
 

Financë me dy profile:

 

 
  • Financë Bankë
  • Financë Kontabilitet
 
 
 

Informatikë Ekonomike (Mundësi studimi edhe në anglisht)

 

 
 
 
 

Programe studimi Master

 
 

Master Profesional në Banka dhe Sigurime

 

 
 
 

Master Profesional në Marketing Digital

 

 
 
 

Master i Shkencave në Ekonomi MBA

 

 
 
 
 
 

Master i Shkencave në Menaxhim në Inxhinieri

 

 
 
 

Master i Shkencave në Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku

 
 
 
 

Programe studimi profesionale

 
 

Program profesional 2-vjeçar Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente