Fakultete

 
Misioni i Universitetit Metropolitan Tirana ësht të ofrojë shërbimet më të mira për studentët, stafin dhe grupet e tjerë të interesit, në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e edukimit dhe t’i ndihmojmë ata të zhvillojnë potencialin e plotë për të pasur një performancë sa më të lartë në tregun e punës.